Til bedemanden – Sådan foregår en MC-begravelse

Denne artikel er specielt rettet mod de mange bedemænd, vi samarbejder med. Vi bliver mange gange spurgt om, hvordan en MC-begravelse egentlig foregår? Både de pårørende og den lokale bedemand, som har påtaget sig at arrangere handlingen, kan være i tvivl om, hvad der er muligt – så i denne artikel skriver vi lidt om vores erfaringer fra de seneste år.

Sådan foregår en mc-begravelse

Vi er ikke selv en bedemandsforretning

Allerførst er det vigtigt at slå fast, at vi ikke er en bedemandsforretning. Vi påtager os ikke alle de opgaver, som bedemanden normalt håndterer, men er udelukkende en forretning som udlejer en MC-rustvogn. Hvis vi bliver ringet op af pårørende, som ikke har kontakt til en bedemand, hjælper vi gerne med en henvisning, men derefter laves alle aftaler i et samarbejde mellem de tre parter.

Fast pris over hele landet

For de pårørende koster det 5.500 kr. at leje vores MC-rustvogn. Prisen er den samme over hele landet bortset fra evt. bro- eller færgeafgifter. Det er mange penge i forhold til udgiften ved at benytte en almindelig rustvogn, og derfor skal man også ha’ noget for pengene.

Som bedemand vil man modtaget et fast anvisningshonorar, som bl.a. dækker den ekstra tid bedemanden skal bruge af ekstra tid på arrangementet.

 

Hvis du gerne selv vil bestemme, hvordan din begravelse eller bisættelse skal foregå, er der nu oprettet et landsdækkende register, hvor du kan beskrive dine ønsker – Læs mere om Min Sidste Vilje

Motorcyklen er en del af begravelseshandlingen

Som regel bliver motorcyklen brugt i forbindelse med selve højtideligheden, og vi er altid fremme i god tid.

Almindeligvis bliver en rustvogn parkeret diskret, og køres først frem, så den er klar, når følget bærer kisten ud efter højtideligheden. Med motorcyklen er det ofte omvendt. Vi parkerer tit, så følget på vej ind til bisættelsen, passerer lige forbi motorcyklen. Mange stopper op og får en lille snak med chaufføren eller hinanden. Meget ofte med et anerkendende smil eller lidt overraskelse – de fleste har ikke set en MC-rustvogn før. Men tankerne ledes jo altid hen på afdødes forhold til motorcykler, og det er lige præcis meningen.

Når kisten bæres ud efter bisættelsen, bliver der lagt blomster eller andre hilsener på, inden vi kører væk. Men meget tit bliver vi fulgt af en kortege af motorcykler og vi kører en aftalt rute forbi hjemmet eller klubhuset, hvis afdøde var medlem af en MC-klub.

I nogle tilfælde følger kortegen med helt til krematoriet, hvor man så er med til at aflevere kisten. Selve afleveringen af kisten på krematoriet klarer vi som regel uden medvirken af bedemanden, men det aftales konkret i hvert enkelt tilfælde.

Som standard er der to timers rådighed over motorcykel med chauffør

Ved leje af MC-rustvognen har man rådighed over motorcyklen i 2 timer i forbindelse med højtideligheden. Men det behøver ikke nødvendigvis være efter højtideligheden.

En familie valgte for nylig at vi i stedet afhentede kisten i fællesskab fra det kapel, hvor den blev opbevaret. Derefter kørte vi en rute forbi familiens gård ude på landet, og så til afdødes mangeårige arbejdsplads, inden vi returnerede til handlingsstedet.

Begge steder havde naboer og arbejdskammerater lagt blomster ud, og de fik på den måde mulighed for at sige farvel. Hustruen sad bag på motorcyklen og den nærmeste familie fulgte efter i et par biler. For dem var den helt rigtige måde at tage afsked på.

Der er mange måder at sige farvel på

Der er mange måder at sige farvel på. Vi er altid klar til at indgå i en positiv dialog, så de pårørende får netop den bisættelse, de måtte ønske sig.

Fotoet over denne artikel stammer fra en meget speciel kortegekørsel fra Ålborg til Grindsted.Familie og MC-klub havde besluttet at foranstalte en kortegekørsel, da kisten skulle bringes fra Ålborg Sygehus til Grindsted, hvor han kom fra. TV Midt-Vest dækkede begivenheden. Se mere om TV-Midtvests reportage

MC motorcyklen venter uden for kirken

top